Vedtekter for Urtehagen barnehager

Vedtatt av styret i Urtehagen barnehager med virkning fra 01.10.2013. Redaksjonelle endringer foretas fortløpende av administrasjonen. Sist revidert 04.01.18.