ANIMASJONSFILM SOM ER LAGET AV FØRSKOLEBARNA

Animasjonsfilm laget av førskole barna ved å bli inspirert av eventyr fra forskjellige land. De har laget fine tegninger til eventyret og var veldig engasjert, kreativ og fantasifull. Barna kom med mange fine forslag, innspill og ideer. 

My Movie 3