/>

REALFAG

Et av våre satsningsområde er realfag. I kveld har hele personalet vært på kurs hvor vi har fått mer kunskap og flere tips til hvordan vi kan legge tilrette for lekende og undersøkende arbeid med matematikk hos oss.