Fredager hos oss….

Fredager er spesielle i Gamlebyen barnehage. Vi koser oss litt ekstra, med fredagssamling etterfulgt av varm lunsj. Under fredagssamlingen forteller vi enkle historier knyttet til profeter i Islam. Med disse historiene ønsker vi at barna blir kjent med den gyldne regel. Vi bruker disse verdiene til å styrke grunnlaget for arbeide med sosial kompetanse.