Samefolkets dag :)

Rammeplanen for barnehager sier at «Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.» I dag har vi kost oss ute på utelekeplassen med forskjellige aktiviteter relatert til samefolkets dag. Vi hadde satt opp Lavvo med bål, hvor det var eventyr og sang, vi hadde «fallskjerm», og barna fikk male på snø. Etter å ha kost oss masse med aktiviteter en stund, var det grilling av pølser og samisk tynnbrød som kalles for «Gahkku» under den varme lavvoen.