/>

Velkommen til årets første foreldremøte for førskoleforeldre.

Velkommen til årets første foreldremøte for førskoleforeldre. Tirsdag 21. september kl 15.45-16.45

Agenda for kvelden blir følgende:
-Informasjon om Oslostandart (samarbeidet mellom barnehage, skole og AKS)
-Informasjon om pedagogisk opplegg for førskole barna i 2021-2022