/>

Informasjon om åpningstid

Styret i Urtehagen barnehager har vedtatt å redusere åpningstiden i Gamlebyen barnehagen til 08:30 – 15:00 i perioden 25.01.21- 29.01.2021