/>

Khorter på utelekeplassen

Utetiden foregår i kohorter. Det vil si at vi er ute avdelingsvis, og barna leker kun med barna på sin avdeling. I dag tok Regnbuen avdeling bruk fallskjerm, og barna syntes det var utrolig gøy✨