/>

FN dag

I uke 43 har vi snakket om Barnekonvensjon og barns rettigheter i forbindelse med FN dagen 24. Oktober. Vi har sett på bilder og snakket om innholdet i Barnekonvensjon. Barna lagde en plakat der de fikk lage håndavtrykk rundt en globus. Dette representer alle barn og deres rettigheter verden over.