/>

Rommet som 3. pedagog

Vi har arbeidet med og er i en prosess med å tilrettelegge miljøet på avdelingen etter Reggio Emilias filosofi "rommet som 3. Pedagog". Vi er i en prosess der vi tilrettelegger for pedagogisk arbeid og aktiviteter. Rommet er ment til å skulle inspirere barna til kreativitet, lek og læring. Lille rommet blir med tema under vann etter inspirasjon etter navnet på avdelingen Sjøstjerne. Rommet vil i hovedtrekk bli brukt til samlingsstund, hviling men har også en krok for bøker og utkledningsklær.