/>

Redusert åpninstid

Styret i Urtehagen barnehager har vedtatt å redusere åpningstiden i Gamlebyen barnehagen til 08:30 – 15:00 i perioden 18.05.20 – 22.05.20.