/>

Redusert åpningstid

Styret i Urtehagen barnehager har vedtatt å redusere åpningstiden i Gamlebyen barnehagen til 08:30 – 15:00 i perioden 27.04.20 – 08.05.20. Vedtaket kan bli forlenget ved behov.