/>

De utrolige årene (DUÅ)

Alle personalet i Gamlebyen barnehage deltar på et program som heter De Utrolige Årene (DUÅ). Programmet fokuserer på relasjonene og den gode samhandlingen barn imellom, - og mellom barn og voksne.