/>

Sproff-gruppe

Vi er en av de utvalgte barnehagene som får delta i Sproff-prosjektet. Hver av storebarnsavdelingene har 4 førskolebarn i Sproff-gruppa. De har Sproff 3 ganger i uka, med forskjellige språklige aktiviteter, spill og lek.